پیچ

پیچ

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
پیچ دو سر دنده مربوط به هیتر فشار بالای شماره پنج در واحد بخار
مشخصات فنی: 
TWO M12 HEAD L 130
تعداد ساخته شده: 
30

پیچ

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
پیچ پین مربوط به شرود مرحله اول توربین گازی
مشخصات فنی: 
AISI 310
تعداد ساخته شده: 
40

پیچ

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
پیچ عایق مخصوص مربوط به اکسایتر ژنراتور در واحد گازی
تعداد ساخته شده: 
33