1384

چرخدنده

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
چرخدنده(پینیون) مربوط به سیستم چرخدنده های خورشیدی در محرک لوور برج خنک کن اصلی واحد بخارواحد
تعداد ساخته شده: 
10

پیچ

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
پیچ عایق مخصوص مربوط به اکسایتر ژنراتور در واحد گازی
تعداد ساخته شده: 
33

مبدل

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
COOLING COIL مبدل حرارتی دو لوله ای (کولر حلزونی) مربوط به سمپلینگ رک مسیر سوپر هیتر فشار بالا در بویلر واحد سیکل ترکیبی
مشخصات فنی: 
DS3800DMPK1E1D
تعداد ساخته شده: 
2

کارت الکترونیکی

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
HAIC کارت الکترونیکی مربوط به کامپیوترهای اسپید ترونیک واحد گازی
مشخصات فنی: 
DS3800HAIC 1D1B

کارت الکترونیکی

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
DMPK کارت الکترونیکی مربوط به کامپیوترهای اسپید ترونیک واحد گازی
مشخصات فنی: 
DMPK

مهره

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
مهره سفت کننده نوک (ابتدای) جرقه زن بویلر واحد بخار
تعداد ساخته شده: 
10

پایپ

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
CROSS FIRE TUBE (MALE) مربوط به محفظه احتراق توربین گازی

کوپلینگ

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
کوپلینگ مربوط به الکتروفن برج خنک کن کمکی در واحد بخار
تعداد ساخته شده: 
2

تسمه فلزی

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
RADIAL SEAL
مشخصات فنی: 
L 1052 W 151 t1.2 CORTEN-A STEEL CORTEN
تعداد ساخته شده: 
48

تسمه فلزی

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
RADIAL SEAL
مشخصات فنی: 
L 990 W 151 t1.2 CORTEN-A STEEL
تعداد ساخته شده: 
96