1383

بوش

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
C.P.INTERSTAGE BUSHINGدر واحد بخار
مشخصات فنی: 
OD 130 ID 110 H 80 JIS:LBC4 BRONZE
تعداد ساخته شده: 
2

هندویل

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
هندویل والو ترانسمیتر سطح درام بویلر واحد بخار
مشخصات فنی: 
OD 168 ID 13
تعداد ساخته شده: 
3

رینگ

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
سیت برنزی شیر یک طرفه مربوط به پمپ کف کش محوطه پمپ آب خنک کن واحد سیکل ترکیبی
مشخصات فنی: 
OD 128 ID 100 W17
تعداد ساخته شده: 
6

کارت الکترونیکی

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
کارت الکترونیکی MICROPROCESSOR BOARD
مشخصات فنی: 
DS3800HMPK1K1K (HMPK)

فیلتر

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
فیلتر روغن توربین گازی
مشخصات فنی: 
PL718-05CRN , P/N:329A7708P001
تعداد ساخته شده: 
36

رینگ

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
سیل رینگ گرافیتی مکانیکال سیل پمپ آب تغذیه واحد بخار
مشخصات فنی: 
OD 164 ID 125 t18
تعداد ساخته شده: 
24

چرخدنده

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
(FLOW DIVIDER TIMING GREAR)چرخ دنده تایمینگ مربوط به تقسیم کننده سوخت مایع در توربین گازی
مشخصات فنی: 
DIN:1.6582 , 36 HRC 700 HV(SURFACE)
تعداد ساخته شده: 
1

رینگ

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
سیل رینگ شیردروازه ای 5اینچ کلاس1500 ایزوله کنترل والو اسپری آب در شیر بای پاس فشار بالای توربین بخار
مشخصات فنی: 
SOFT STEEL OD 180 ID 164 t 17.6
تعداد ساخته شده: 
10

رینگ

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
سیل رینگ والو دستی ایزوله والو (های رنج) سطح درام بویلر در واحد بخار
مشخصات فنی: 
SOFT STEEL OD 405 ID 370 W 32 , angle: 56 deg.
تعداد ساخته شده: 
10

براکت

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
کاور(درپوش) مربوط به سوپاپ فشار بالای کمپرسورهوا در واحد سیکل ترکیبی
مشخصات فنی: 
CAST IRON , L 133 W 122 W 40 WITH FOUR 17(mm)DIAMETER HOLES
تعداد ساخته شده: 
5