تسمه فلزی

تسمه فلزی

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
RADIAL SEAL
مشخصات فنی: 
L 1052 W 151 t1.2 CORTEN-A STEEL CORTEN
تعداد ساخته شده: 
48

تسمه فلزی

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
RADIAL SEAL
مشخصات فنی: 
L 990 W 151 t1.2 CORTEN-A STEEL
تعداد ساخته شده: 
96

تسمه فلزی

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
سیل تسمه ای(نواری) شرود مرحله اول توربین گازی
مشخصات فنی: 
400SERIES S.STEEL
تعداد ساخته شده: 
30

تسمه فلزی

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
خار شرود مرحله دوم توربین گازی
مشخصات فنی: 
S.STEEL(347 OR 304)
تعداد ساخته شده: 
20

تسمه فلزی

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
سیل کیت مربوط به نازل مرحله دوم توربین گازی
مشخصات فنی: 
400SERIES S.STEEL
تعداد ساخته شده: 
30