اهرم

اهرم غلطکی

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
اهرم غلطکی
محل نصب قطعه: 
لیمیت سوئیچ سوت بلاور
مشخصات فنی: 
L: 55 mm W: 15 mm H:10 mm
کد قطعه در انبار: 
754739514

اهرم

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
اهرم انتخاب حالت عملکرد دستی /اتوماتیک شیر موتوردار توقف در خط لوله گاز ورودی به بویلر واحد بخار
مشخصات فنی: 
CAST IRON
تعداد ساخته شده: 
4