آستین محور

آستین محور

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
MAKE UP PUMP SLEEVEواحد بخار
مشخصات فنی: 
OD 78 ID 62 H 175 AISI 420J2
تعداد ساخته شده: 
2

آستین محور

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
TAPER LOCKکوپلینگ پمپ سوخت گازوییل واحد گازی
مشخصات فنی: 
CAST IRON
تعداد ساخته شده: 
2

آستین محور

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
آستین (غلاف) محور پمپ درین گرم کن هوای بویلر واحد بخار
مشخصات فنی: 
SUS 420J2 OD45 ID35 H 85
تعداد ساخته شده: 
4