ساخت

شفت هیدرو توربین

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
هیدرو توربین سیکل ترکیبی
مشخصات فنی: 
D=120 mm L: 3200 mm
کد قطعه در انبار: 
384024499
تعداد ساخته شده: 
2

BEARING SEAL 3

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
GE-F9 یاتاقان سه گازی
مشخصات فنی: 
ID=457 mm OD=508 mm L: 134 mm
کد قطعه در انبار: 
265207133
تعداد ساخته شده: 
2

پره فن روتور

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
ژنراتور سیکل ترکیبی
مشخصات فنی: 
L: 285 mm W: 155mm T= 54
کد قطعه در انبار: 
860101256

پیچ استات بولت کوپلینگ به همراه مهره

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
کوپلینگ ژنراتور به توربین واحدهای گازی GE-F9
مشخصات فنی: 
L: 268 mm Wight : 10 kg M = 2 3/4 "
کد قطعه در انبار: 
290102023
تعداد ساخته شده: 
15

پیستون LP

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
کمپروسور Ingersoll-Rand واحد هاي بخار
مشخصات فنی: 
OD=363 mm L: 199 mm
کد قطعه در انبار: 
739929671

گاید پین (ابزار مخصوص)

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
پوسته توربین واحدهای GE-F9
مشخصات فنی: 
OD=54 mm L: 1400 mm
کد قطعه در انبار: 
455020369
شماره نقشه قطعه : 
GM-791
تعداد ساخته شده: 
4

اهرم غلطکی

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
اهرم غلطکی
محل نصب قطعه: 
لیمیت سوئیچ سوت بلاور
مشخصات فنی: 
L: 55 mm W: 15 mm H:10 mm
کد قطعه در انبار: 
754739514

پروانه آلومینیومی چهار پره

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
پروانه آلومینیومی چهار پره (فن الکتروموتور سالن توربین واحد بخار )
محل نصب قطعه: 
فن الکتروموتور سالن توربین واحد بخار
مشخصات فنی: 
ID= 55 mm OD= 1970mm 200 فرم سایز
کد قطعه در انبار: 
860101256
تعداد ساخته شده: 
1

محدود کننده استم

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محدود کننده استم ( والو دستی ایزوله سفتی والو E R V   بویلر سیکل ترکیبی)
محل نصب قطعه: 
والو دستی ایزوله سفتی والو E R V بویلر سیکل ترکیبی
مشخصات فنی: 
L: 199 mm W: 50 mm H:25 mm
کد قطعه در انبار: 
719004219
شماره نقشه قطعه : 
GM - 795
تعداد ساخته شده: 
2

نشیمنگاه مکانیکال سیل

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
پمپ شناور استخر پیت خنثی سازی سیکل ترکیبی
مشخصات فنی: 
ID: 43.28 mm OD: 100 mm T: 14.9 mm
کد قطعه در انبار: 
735010101
شماره نقشه قطعه : 
GM-793
تعداد ساخته شده: 
4