1388

شفت هیدرو توربین

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
هیدرو توربین سیکل ترکیبی
مشخصات فنی: 
D=120 mm L: 3200 mm
کد قطعه در انبار: 
384024499
تعداد ساخته شده: 
2

پیچ استات بولت کوپلینگ به همراه مهره

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
کوپلینگ ژنراتور به توربین واحدهای گازی GE-F9
مشخصات فنی: 
L: 268 mm Wight : 10 kg M = 2 3/4 "
کد قطعه در انبار: 
290102023
تعداد ساخته شده: 
15