1381

اهرم

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
اهرم انتخاب حالت عملکرد دستی /اتوماتیک شیر موتوردار توقف در خط لوله گاز ورودی به بویلر واحد بخار
مشخصات فنی: 
CAST IRON
تعداد ساخته شده: 
4

فن

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
فن تابلوهای کنترل اتاق فرمان واحد بخار
مشخصات فنی: 
115V AC 14/16W

مونیتور

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
CRT مانیتور در واحد گازی

منبع تغذیه

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
DAS منبع تغذیه کامپیوتر در واحد بخار
مشخصات فنی: 
h745 digital

کارت الکترونیکی

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
کارت الکترونیکی تی آر اس اف 2 مربوط به واحد بخار
مشخصات فنی: 
MACS-300

پلیت

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
نگهدارنده کراس فایرتیوپ توربین گازی

واشر

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
واشر حلزونی مربوط به کامان کیس توربین گازی
مشخصات فنی: 
OD:617.2 ID592.7 t4.5mm CLASS 300/600
تعداد ساخته شده: 
42

رینگ

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
سیل رینگ سرامیکی مکانیکال سیل پمپ آب تغذیه واحد بخار
مشخصات فنی: 
OD:140.1 ID: t18

پوسته پمپ

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
پوسته پمپ تزریق اسیداحیاءسازی در تصفیه خانه واحد بخار
مشخصات فنی: 
CAST IRON
تعداد ساخته شده: 
2

پکینگ

ورود اطلاعات
افزودن تصویر: 
محل نصب قطعه: 
پکینگ مربوط به پیستول محرک والو درین سوخت در حالت استارت ناموفق توربینگازی
مشخصات فنی: 
FLEXISEAL JK03802020C P.T.F.E. OD:39 ID:30.
تعداد ساخته شده: 
50