ترجمه کتاب 3 راه نجات زمین

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، کتاب 3راه نجات زمین، نوشته ی «ناریا روکا» که از سوی مدیر امور بازرگانی نیروگاه به زبان فارسی برگردان شده است، چاپ و منتشر شد.

افزایش جمعیت زمین، توسعه صنعت و افزونی مصرف گرایی، در گسترش آلودگی محیط زیست موثر بوده است، که نویسنده در این کتاب سعی نموده با ارائه 3 راهکار ساده، توجه کودکان را به موضوع مهم حفاظت از محیط زیست جلب نماید.

استفاده دوباره، مصرف کمتر، بازیافت بیشتر، 3 راهکار پیشنهادی نویسنده برای کمک به حفظ محیط زیست و کاستن از آلودگی ها است که نویسنده با بیان مثال های جالب و قابل انجام، به تشریح هریک از راه کارهای سه گانه پرداخته است.

کتاب 3 راه نجات زمین، که در حوزه کودکان به نگارش آمده است، داستان پسری کوچک را بیان می کند که در برخورد با چالش های زیست محیطی پیرامون خود، با استفاده از راهنمایی های والدین و به کارگیری 3 روش استفاده دوباره، مصرف کمتر و بازیافت بیشتر، سعی دارد از مواد مصرفی محیط زندگی خود به نحوی استفاده کند تا به محیط زیست، کمترین آسیب وارد شود.
در بخش هایی از این کتاب، مثال هایی ساده برای ساخت و تهیه موادی جدید از مواد بازیافتی آورده شده است و در بخشی دیگر، نویسنده با بیان نکاتی برای والدین، از اهمیت حفظ محیط زیست سخن گفته است.

در بخش پایانی کتاب، تصاویری از نقاشی های فرزندان کارکنان نیروگاه شهید رجایی با محوریت موضوع محیط زیست دیده می شود که در نمایشگاهی با همین موضوع در معرض دید عموم قرار گرفته بود.

کتاب 3 راه نجات زمین به نویسندگی «ناریا روکا» و تصویرگری «روزا ام کورتو» از سوی حسین اصلی بیگی مدیر امور بازرگانی نیروگاه شهید رجایی، ترجمه و به سفارش این شرکت در 42 صفحه توسط انتشارات پروانه سفید به چاپ رسیده است.