رشد 5 درصدی شاخص تولید برق در نیروگاه شهید رجایی

در بهار امسال، شاخص تولید انرژی نیروگاه شهید رجایی نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته، 5 درصد رشد داشته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، رییس گروه برنامه ریزی نیروگاه در تشریح علت رشد شاخص تولید در بهار امسال گفت: میزان تولید برق نیروگاه در بهار امسال با 3201 گیگاوات ساعت انرژی، نسبت به 3 ماهه ی نخست سال 95 با تولید 3064 گیگاوات ساعت انرژی، 5 درصد رشد داشته است که در این خصوص می توان گفت، مهم ترین علت رشد شاخص تولید برق در ابتدای سال جاری، مدیریت برنامه های تعمیراتی با هدف کاهش مدت زمان فعالیت های تعمیرات نسبت به سال گذشته، است.
محمد روشنفکر در ادامه به میزان کاهش آب مصرفی نیروگاه اشاره کرد و افزود: میزان آب مصرفی واحدها، از دیگر شاخص های مهم تولید در نیروگاه است که با رعایت الگوی صحیح مصرف و تداوم اجرای طرح های بازیافت آب و هدایت آن به چرخه ی تولید، مصرف آب در بهار امسال با 89 لیتر به ازای هر مگاوات ساعت انرژی نسبت به مدت مشابه آن در سال 95، حدود 5 درصد کاهش نشان می دهد.
رییس گروه برنامه ریزی در خصوص برنامه های تدوینی برای کمک به پایداری واحدها در فصل تابستان گفت: با آغاز فصل گرما و تعهد نیروگاه ها به تولید برق پایدار برای تحویل به شبکه سراسری برق، کشیک فصل تابستان با توجه به ماهیت کاری معاونت ها و برای پایش بیشتر وضعیت واحدها، از اواسط خرداد تا نیمه شهریور، تدوین شده است  که با اجرای این برنامه، ضریب اطمینان استمرار تولید واحدها در فصل گرم تابستان افزایش می یابد.
محمد روشنفکر بیان داشت: برنامه ریزی و تصمیم گیری براساس گزارش های کاری حوزه های مختلف سازمان، نیازمند تدوین روش های خاصی است که به همین منظور در چند سال گذشته، با تدوین داشبوردهای مدیریتی، هر حوزه کاری اقدام به ارائه گزارش شاخص های عملکردی خود به سطوح بالاتر مدیریتی می نماید تا اخذ تصمیمات لازم از سوی مدیریت شرکت برای بهبود بهره وری و تحقق اهداف پیش بینی شده، میسر گردد که امسال با توجه به توسعه برنامه داشبوردهای مدیریتی در حوزه های مختلف، امیدواریم با اجرای صحیح برنامه های تدوینی، تابستان ایمن و به دور از شرایط اضطراری برای واحدهای سیزده گانه نیروگاه داشته باشیم.
رییس گروه برنامه ریزی افزود: هر ساله با توجه به اهمیت پایداری شبکه سراسری برق به دلیل افزایش مصرف انرژی الکتریکی، علاوه بر اقدامات لازم براساس مدیریت صحیح در حوزه های مختلف که با هدف بهبود عملکرد واحدها و مصرف بهینه آب و انرژی انجام می گیرد، اقدامات لازم نیز در خصوص آمادگی برای آغاز فصل تعمیرات در پایان تابستان در حال انجام است. 
محمد روشنفکر در ادامه افزود: برای کسب آمادگی حضور دوباره در تابستان سال آینده، برنامه ریزی دقیقی برای آغاز فعالیت های تعمیراتی واحدهای سیزده گانه در حال انجام است که شناسایی نیازهای تعمیراتی و تهیه فهرست شرح خدمات تعمیراتی به منظور اجرای مناقصه ها، انعقاد قراردادها و تهیه قطعات و تجهیزات مورد نیاز، بخشی از این فعالیت ها است.
گفتنی است هرساله واحدهای نیروگاهی برای کسب آمادگی تولید در  طول سال، به و یژه فصل گرم تابستان، فعالیت های تعمیراتی اساسی، نیمه اساسی و بازدیدهای دوره ای را پشت سر می گذارند که این فعالیت ها از مهرماه، آغاز و تا پایان اردیبهشت، ادامه می  یابد.