دومین همایش پایش وضعیت تجهیزات نیروگاهی

دومین همایش پایش وضعیت تجهیزات نیروگاهی با رویکرد پایداری تولید در پیک تابستان، با حضور کارشناسان و متخصصان حوزه تولید برق کشور، در نیروگاه شهید رجایی برگزار گردید.

دومین همایش پایش وضعیت تجهیزات نیروگاهی با رویکرد پایداری تولید در پیک تابستان، با حضور کارشناسان و متخصصان حوزه تولید برق کشور، در نیروگاه شهید رجایی برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، موسی اصلی بیگی مدیر دفتر روابط عمومی در تشریح اهداف برگزاری همایش پایش وضعیت تجهیزات نیروگاهی گفت: هر ساله با توجه به شرایط گرم فصل تابستان که به دلیل استفاده از وسایل سرمایشی از سوی مصرف کنندگان، شاهد بیشترین میزان مصرف برق در کشور هستیم، ضرورت بازنگری در روش های نگهداری، بهره برداری و تعمیرات واحدها را ایجاب می نماید که به همین منظور، همایش پایش وضعیت تجهیزات نیروگاهی با حضور کارشناسان و متخصصان CM در نیروگاه شهید رجایی برگزار شد.
مدیر روابط عمومی نیروگاه در ادامه به محورهای همایش اشاره کرد و افزود: برنامه پایش وضعیت تجهیزات نیروگاه برای پیک تولید در تابستان، تحلیل خرابی و علل عدم آمادگی تجهیزات اصلی نیروگاه، میزان اثر بخشی پایش وضعیت در حفظ آمادگی تولید نیروگاه، شناسایی مشکلات پرتکرار مشاهده شد در تجهیزات و ارائه راهکارهای حل مشکل، نقش پایش وضعیت در برنامه ریزی فعالیت های تعمیراتی و تکنیک ها و روش های نوین پایش وضعیت، محورهای دومین همایش CM است که تعداد 9 مقاله با رویکرد این محورها انتخاب و از سوی کارشناسان و متخصصان صنعت نیروگاهی، در همایش ارائه گردید و در پایان، به صاحبان مقاله های برتر، لوح تقدیر اهدا شد.
در پایان خبر آمده است، پس از اتمام همایش و با برنامه ریزی ها و هماهنگی های لازم، میهمانان همایش CM ، از جاذبه های تاریخی و فرهنگی قزوین بازدید نموده و با تاریخ کهن این شهر تاریخی آشنا شدند.