ندای کارکنان نیروگاه شهید رجایی در راهپیمایی بزرگ روز جهانی قدس

در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، مدیریت و کارکنان نیروگاه شهید رجایی همراه و همگام با مردم کشورمان، از رژیم اشغال گر قدس و استکبار جهانی، اعلام برائت کردند.

 به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، مدیریت و کارکنان نیروگاه با حضور در راهپیمایی بزرگ روز جهانی قدس، ضمن سردادن شعارهایی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین، انزجار خود را از رژیم اشغال گر قدس و سیاست های ظالمانه آمریکا در جهان و منطقه ابراز نمودند.
گفتنی است با اعلام فراخوان روابط عمومی نیروگاه شهید رجایی برای حضور در راهپیمایی آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، 200 نفر از کارکنان این شرکت با لباس و کلاه متحد الشکل، همراه با اقشار مختلف مردم در مراسم راهپیمایی روزجهانی قدس حضور یافتند.

 ادامه عکسها...