دومین همایش پایش وضعیت تجهیزات نیروگاهی

دومین همایش پایش وضعیت تجهیزات نیروگاهی با محور حفظ آمادگی تولید برق در تابستان، با حضور نیروگاه های منتخب کشور در نیروگاه شهید رجایی برگزار می گردد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، مدیر دفتر روابط عمومی نیروگاه در خصوص برگزاری دومین همایش پایش وضعیت تجهیزات نیروگاهی گفت: با توجه به ضرورت پایداری تولید برق در فصل پرمصرف تابستان و حفظ آمادگی واحدها برای عبور موفقیت آمیز از شرایط هوای گرم در این فصل، پایش وضعیت تجهیزات نیروگاهی از اهمیت بالایی برخوردار می گردد که با تاکید مدیرعامل شرکت در اشتراک گزاری تجربیات نیروگاه ها در این خصوص، 12 تیرماه با حضور نیروگاه های منتخب کشور، دومین همایش پایش وضعیت تجهیزات نیروگاهی با محور حفظ آمادگی تولید برق در تابستان، در نیروگاه شهید رجایی برگزار می گردد.
مدیر روابط عمومی نیروگاه در ادامه افزود: برنامه پایش وضعیت تجهیزات نیروگاه برای پیک تولید در تابستان، تحلیل خرابی و علل عدم آمادگی تجهیزات اصلی نیروگاه، میزان اثربخشی پایش وضعیت در حفظ آمادگی تولید نیروگاه، شناسایی مشکلات پرتکرار مشاهده شده در تجهیزات و ارائه راهکارهای حل مشکل، نقش پایش وضعیت در برنامه ریزی فعالیت های تعمیراتی و تکنیک ها و روش های نوین پایش وضعیت، از محورهای این همایش است که با حضور متخصصان حوزه های تعمیرات، بهره برداری و کارشناسان CM نیروگاه های منتخب کشور و ارائه مقاله های مرتبط با محورهای همایش، به آن پرداخته می شود.
گفتنی است در روشCM، تعمیر براساس وضعیت تجهیزات که تحت مراقبت قرار دارد، انجام می‌شود. در این روش به جای تعمیرات ادواری، پایش وضعیت ماشین به صورت دوره‌ای انجام و تعمیرات تنها در زمانی که دستگاه احتیاج به تعمیر دارد، انجام می گیرد.