مراسم سوگواری شهادت حضرت امام علی(ع) و ترحیم بستگان کارکنان

در سالروز شهادت نخستین امام شیعیان، حضرت امام علی(ع)، مراسم سوگواری آن امام همام و مجلس ترحیم بستگان تعدادی از کارکنان نیروگاه شهید رجایی در نمازخانه شرکت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، مدیریت و کارکنان نیروگاه، پس از اقامه نماز ظهر و عصر، در سالروز ضربت خوردن حضرت امیرالمونین علی(ع) به سوگ نشستند و در همراهی با مداح اهل بیت عصمت و طهارت، در غم این مصیبت، به نوحه سرایی پرداختند.
این مراسم همچنین با یادبود بستگان مرحوم تعدادی از کارکنان همراه بود که مداح اهل بیت عصمت و طهارت در مقام بزرگداشت والدین، به ذکر و مداحی پرداخت.