آمادگی کامل برای تولید برق در پیک تابستان

نیروگاه شهید رجایی در آستانه فصل گرما و پس از پایان برنامه های تعمیراتی، با تمام توان آماده تولید برق است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، واحدهای سیزده گانه نیروگاه در پایان اردیبهشت، با اتمام هفده فعالیت تعمیراتی، با تمام توان به استقبال فصل گرما می روند.
بنا به این گزارش، طبق فهرست زمان بندی اعلام شده، واحدهای سیزده گانه نیروگاه شهید رجایی از مهر سال 95 با هدف افزایش آمادگی تولید برق، حداکثر مشارکت در تولید و هماهنگی با مرکز کنترل، کاهش حوادث فنی، کاهش محدودیت های تولید و کمک به پایداری شبکه سراسری برق، به دست گروه های سه گانه تعمیرات سپرده شدند که آخرین برنامه تعمیراتی در پایان اردیبهشت 96 با موفقیت به اتمام رسید.
این گزارش می افزاید، 15 هزار فعالیت تعمیراتی با رویکرد شناسایی نقاط ضعف و آسیب پذیر به انجام رسید که حاصل این فعالیت ها، تعویض IP اواپراتوردر 6 بویلر واحدهای گازی، تکمیل برنامه نصب سیستم فاگ در هر 6 واحد گازی، تعویض فیدواترهیتر 4 بویلر، تعویض بخشی از لوله های رهیت و شست و شوی برج های خنک کن در 2 مرحله از مهمترین اقدامات در این دوره از برنامه های تعمیراتی بوده است.
در ادامه این گزارش آمده است، از دیگر اقدامات اساسی در این دوره از برنامه های تعمیراتی، تهیه جایگزین تجهیزات گردنده مهم و قطعات یدکی اساسی واحدها برای افزایش ضریب اطمینان پایداری واحدها بوده است که تهیه روتور ژنراتور واحدهای گازی به عنوان تجهیزات یدکی، از مهمترین این فعالیت ها است.
این گزارش می افزاید، تهیه فهرست کشیک تابستان برای بازه زمانی 16 خرداد تا 15 شهریور سال جاری، از دیگر فعالیت هایی است که برای تداوم تولید برق و پایداری تولید واحدها از سوی گروه برنامه ریزی آماده شده که در اختیار حوزه های مختلف نیروگاه قرارگرفته است.
شناسایی نقاط دارای نشت آب و بخار واحدها در نیروگاه های بخار و سیکل ترکیبی با رویکرد و تمرکز بر کاهش مصرف آب در واحدها و همچنین اقدامات اساسی با محوریت کاهش مصارف داخلی از فعالیت های مهمی است که با پشتیبانی تمامی حوزه ها به ویژه گروه های تعمیرات، ایمنی و خدمات به انجام رسید.
نیروگاه شهید رجایی با دارا بودن 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی و توان تولید نامی 2042 مگاوات، 5 درصد از برق مورد نیاز شبکه سراسری را تامین می کند.