نیروگاه شهید رجایی با تمام توان آماده تولید برق در پیک تابستان است

با اتمام فعالیت های تعمیرات هفده گانه نیروگاه شهید رجایی، این نیروگاه با تمام توان آماده تولید برق پایدار می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، برنامه های پیش بینی شده تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و برنامه های بازدید دوره ای واحدهای سیزده گانه نیروگاه که از مهرماه سال گذشته با هدف کسب آمادگی تولید برق در تابستان 96 آغاز شده بود، تا پیش از پایان اردیبهشت به اتمام می رسد.
در این دوره از تعمیرات، بیش از 15 هزار فعالیت در قالب 17 برنامه تعمیراتی از سوی گروه های سه گانه معاونت های تعمیرات نیروگاه های بخار و سیکل ترکیبی با تمرکز بر عیب یابی و شناسایی نقاط ضعف واحدها به انجام رسیده است.
در ادامه این گزارش آمده است، تعویض IP اواپراتورهای بویلرهای 6 گانه و فیدواترهای 4 بویلر نیروگاه سیکل ترکیبی، تعویض قطعات اصلی مسیر گاز داغ واحدهای گازی براساس بازدیدها و ساعت کارکرد واحدها، تعمیر کنترل والوهای ورودی بخار به توربین های نیروگاه سیکل ترکیبی، ساخت داخل الکتروموتورهای 6/6 کیلوولت واحدهای بخار و سیکل ترکیبی، نوسازی 50 درصد از داکت های دود واحدهای چهارگانه با هدف پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی، نوسازی 5 دستگاه سیستم خنک کاری تاسیسات کنترلی واحدهای بخاری و تعویض لوله های واتروال و فاینال رهیت واحدهای بخاری، مهمترین فعالیت هایی بود که در این دوره از برنامه های تعمیراتی به انجام رسید.
این گزارش می افزاید، با الگوبرداری از سیاست تدوینی اقتصاد مقاومتی، در این دوره از برنامه های تعمیراتی، بیشتر فعالیت ها با تمرکز بر توانمندی های داخلی به انجام رسیده است که ساخت الکتروموتورهای پرقدرت 6/6 کیلوولتی FDF و CWP  و تعمیر کنترل والوهای ورودی بخار به توربین واحدهای سه گانه بخار سیکل ترکیبی همراه با صرفه جویی قابل توجه در هزینه های تعمیراتی، از اقداماتی است که با هدف کاهش وابستگی به خارج و حمایت از ساخت داخل به انجام رسید.
از دیگر اقدامات مهم در این دوره از فعالیت های تعمیراتی، رفع نشتی از نقاط دارای نشت آب و بخار واحدها در نیروگاه های بخار و سیکل ترکیبی بود، به طوری که با انجام این اقدامات، آب مصرفی واحدها که در سال 94 به ازای هر مگاوات ساعت تولید برق، 126 لیتر بود، در سال 95 به ازای هر مگاوات ساعت تولید برق به 104 لیتر رسید.
در تکمیل این گزارش آمده است برای عبور موفقیت آمیز از فصل تابستان و با هدف پایداری تولید در پیک فصل گرما، برنامه کشیک بحران تابستان با محوریت بازدید از واحدها و پایش وضعیت واحدهای نیروگاه های بخار و سیکل ترکیبی با تاکید مدیریت، از سوی گروه برنامه ریزی تدوین شده است که این برنامه از اواسط خرداد 96  تا اواسط شهریور امسال، به طور شبانه روزی از سوی کارکنان معاونت های مختلف اجرا می شود.
نیروگاه شهید رجایی با دارا بودن 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی و توان تولید نامی 2042 مگاوات، 5 درصد از برق مورد نیاز شبکه سراسری را تامین می کند.