مقام دوم ارزیابی روابط عمومی های صنعت برق حرارتی کشور

درنخستین دوره ارزیابی روابط عمومی های صنعت برق حرارتی کشور، روابط عمومی نیروگاه شهید رجایی رتبه دوم این دوره را کسب نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی در نخستین همایش مدیران روابط عمومی شرکت مادرتخصصی تولید برق  حرارتی کشورکه با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و مدیرکل دفتر پشتیبانی فنی تولید شرکت تولیدنیروی برق حرارتی در نیروگاه شازند برگزار شد، عملکرد سالانه ی روابط عمومی های صنعت برق حرارتی مورد ارزیابی قرار گرفت که در مراسم تجلیل از روابط عمومی های برگزیده، با اهدای لوح و تندیس ازتلاش روابط عمومی نیروگاه شهید رجایی به دلیل عملکرد برتر در محورهای تعریف شده، تقدیر شد.
 در لوح اهدایی از سوی«محسن طرزطلب» مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، خطاب به مدیر روابط عمومی نیروگاه شهید رجایی آمده است: احراز موفقیت ارزشمند آن مجموعه را در کسب مقام دوم نخستین جشنواره ارزیابی روابط عمومی های صنعت برق حرارتی تبریک عرض نموده و ضمن سپاس و قدردانی از زحمات و تلاش های صادقانه مدیران وکارکنان آن شرکت، امیدوارم با موفقیت های روزافزون، موجبات توسعه و ارتقای اطلاع رسانی مطلوب تری برای صنعت برق کشور به ارمغان آورید.
نخستین جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی های صنعت برق حرارتی در روزهای 13 و 14 اردیبهشت و با حضور مدیران روابط عمومی این صنعت در نیروگاه شازند اراک برگزار شد.