بازدید خانواده ی کارکنان از نیروگاه شهید رجایی

به منظور آشنایی با محیط کار و تعمیق روابط، اعضای خانواده ی کارکنان  شرکت، از نیروگاه شهید رجایی بازدید نمودند.

 به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی دراین دیدار که با هدف تعامل بیشتر خانواده ها با یکدیگر وآشنایی با  محیط نیروگاه انجام شد، بازدیدکنندگان از نزدیک با چرخه ی تولید انرژی و انتقال آن به شبکه ی سراسری برق آشنا شدند.
بنا به این گزارش مهندس فرهور، مدیرعامل نیروگاه ضمن خیرمقدم به خانواده ی کارکنان، به نقش تربیتی خانواده ها در پرورش فرزندان و ارتباط آن با توسعه فرهنگی و اقتصادی کشور پرداخت.
در ادامه، خانواده ها با بازدید از اتاق فرمان و تجهیزات سالن توربین نیروگاه بخار، اتاق فرمان نیروگاه سیکل ترکیبی و برج های خنک کننده نیروگاه بخار، توضیحات فنی لازم را از کارشناسان دریافت و از نزدیک با نحوه ی کنترل تولید برق در نیروگاه آشنا شدند.
پس از بازدید از بخش های مختلف نیروگاه، همسران کارکنان با حضور در برنامه آموزشی که با محوریت اقتصاد در خانواده برگزار شد، از زبان مدرس این برنامه، آموزش های لازم را دریافت نمودند.
در این گزارش به انجام مسابقه ی پرتاب دارت با حضور کارکنان و فرزندانشان اشاره شده است که پس از برگزاری این مسابقه، 4 خانواده، عناوین برتر  را کسب نموده و با دریافت هدیه مورد تجلیل قرار گرفتند.
در پایان، برنامه ی بازدید خانواده ها با صرف ناهار در فضایی صمیمانه و گرفتن عکس های یادگاری خاتمه یافت.
در تکمیل این خبر آمده است، کارکنان متاهلی که سال گذشته در برنامه های بازدید خانواده ها حضور نداشته اند می توانند پس از اطلاع رسانی از سوی روابط عمومی،  برای ثبت نام در این برنامه به دفتر این واحد مراجعه نمایند.