کمیته صیانت ازخانواده کارکنان نیروگاه شهیدرجایی

ضرورت صیانت از خانـــــــــــواده

هد‌ف اساسی د‌ین اسلام، تربیت انسان‏ها و تأمین سعاد‌ت بشر د‌ر‎ ‎تمام ابعاد‌ وجود‌ی و د‌ر تمام مراحل زند‌گی است. پیامبران الهی به ویژه پیامبر‎ ‎اسلام‏(ص)، برای این هد‌ف مقد‌س مبعوث شد‌ه و د‌ر این راه نهایت‏ سعی خود‌ را مبذول‏‏‎ ‎نمود‌ه‌اند‌ و د‌ر انجام این مأموریت، ‏به نیازها، ویژگی‏ها و علایق فطری بشر به عنوان‎ ‎یک اصل مسلم توجه فراوان د‌اشتند‌. به همین جهت د‌ستورات تربیتی اسلام و فرهنگ حیات‎ ‎بخش اهل بیت‏(ع)، د‌قیقاً د‌ر راستای پرورش فطری انسان‏ها، تد‌وین شد‌ه است. خد‌اوند‌‎ ‎متعال برای تربیت افراد‌ بشر، کانون پر مهر خانواد‌ه را بهترین محیط تربیتی انسان‎ ‎قرار د‌اد‌ه‌ است. خانواده به عنوان سنگ بنای تمدن بشری از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. دامنه  بحث در خانواده و اهمیت آن بسیار گسترده است. انسان در دامان خانواده قدم به عرصه حیات می گذارد و تا پایان عمر خود عضوی از یک خانواده باقی می ماند. دوام و ثبات بشریت بستگی کامل به وجود خانواده دارد. پیشرفت اجتماعی و اقتصادی هر جامعه ای نتیجه مستقیم زحمات و تلاش خانواده است. به خاطر همین اهمیت است که در مجمع بین المللی وقتی  نمایندگان مردم جهان گرد یک میز اجتماع می نمایند پس از بحث و گفتگو به این نتیجه می رسند که «خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود .»  امروزه ملل جهان به خاطر نقش عظیم خانواده در ترقیات و توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این کانون را از جهات گوناگون مورد حمایت قرار می دهند تا استحکام آن را فراهم سازند و از فروپاشی آن به علل مختلف جلوگیری نمایند.

یکی از دلایل دیگری که اهمیت خانواده را بیشتر آشکار می کند پرورش و تربیت کودک است. پرورش فرزند آن چنان که در خانواده مقدور است در جای دیگر ممکن نیست. علتش اینست که تعلقات روحی فرزند نسبت به والدین امری است طبیعی و کودک با والدین ارتباط خونی دارد. پس خانواده اولین محلی است که  شخصیت  کودک در آن شکل می گیرد زیرا کودک در بیشتر حالات از رفتار و کردار پدر و مادر سرمشق می گیرد. خانواده خوب و سالم می تواند بهترین آموزشگاه برای کودک باشد و کودک در آن آموزشگاه درس لبخند، درستی، محبت، تعادل، خوش خلقی، آرامش و تکامل را می آموزد و از طرف دیگر می تواند بدترین آموزشگاه باشد و در آنجا طفل درس ترشررویی، کینه جویی، انتقام، قساوت، نادرستی، جنایت، دورویی و غیره را بیاموزد. خانواده به طور مستقیم سهم به سزایی در بنای تمدن انسانی و انتقال فرهنگ بشری از نسلی به نسل دیگر دارد. خانواده با آموزش اصول و قواعد ادب و اخلاق کودک را برای ورود به اجتماع و پذیرش مسئولیت در جامعه آماده می سازد. پرورش فرزند در خانواده به عنوان مهمترین و اساسی ترین کارکرد آن جایگاه خاصی دارد و زمانی می توان گفت خانواده از سلامت کافی و لازم برخوردار می باشد که بتواند علاوه برکارکرد مذکور دیگر وظایف خود را از قبیل کارکرد زیستی، اقتصادی، جنسی و فرهنگی نیز به درستی انجام دهد. خانواده رکن اساسی جامعه انسانی است و شرط پویایی و استواری آن، وجود روابط صحیح و پایدار میان همسران است. قرآن کریم نیز به عنوان برترین نسخه زندگی و عالی ترین راهنمای بشر برای دست یابی به حیات طیبه، بخش عظیمی از آیات را به تنظیم و تعدیل روابط اعضای خانواده، حقوق و وظایف همسران و فرزندان اختصاص داده است. در ميان اعضاى خانواده بيشترين سهم تأثيرگذارى بر فرزند از آن مادران است، به ويژه در خانواده‏هايى كه شيوه‏اى زيست ‏طبيعى و مطابق با الگوها و سنت ‏اسلامى دارند. بر پایه همين نگرش، بارزترين و والاترين نقشى كه در كلام وحيانى قرآن، براى زنان ترسيم و مورد ستايش قرار گرفته شده نقش مادرى و عهده‏دارى تربيت فرزندان از سوى آنان است. قرآن بيشترين ستايش را از زنان در نقش مادرى داشته و در تقسيم وظايف ميان زن و شوهر كار تربيت فرزندان را به مادران سپرده است.
طبق نظریه های قدیمی که هنوز هم اعتبار دارند، خانواده سه وظیفه ی عمده دارد: یکی مسائل جنسی است که در خانواده باید حل شود، دیگر فعالیت خانواده به عنوان یک واحد اقتصادی و بالاخره پرورش کودکان است که از وظایف مهم خانواده به شمار می آید.
اهداف خانواده و اقتضای تأسیس آن ایجاب می کند که بانیان آن یعنی زن و شوهر، در تحکیم و پایداری این بنا، نهایت سعی خود را بکنند و با همان انگیزه که بر تشکیل آن اقدام کردند، بر دوام آن اصرار ورزند تا وحدت و پویایی این نهاد مقدس تا پایان حفظ شود. تأکیدات اخلاقی و سفارشات حقوقی کتاب مقدس قرآن و روایات گرانقدر ائمه طاهرین (ع)، برای تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده، بیش از جوانب دیگر حیات بشری است، به طوری که در یک نگاه کلی، تمامی احکام و دستورات اسلام به نوعی ناظر بر صیانت از خانواده است و بخشی از آن برای تزکیه و تطهیر فرد و بخشی دیگر پیرامون اصلاح جامعه و حفظ سلامت آن وضع شده است. از این رو موضوع خانواده، به طور کلی در سه محور تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده قابل بحث و بررسی است و خانواده پیوند عمیق و پایدار جسمی و روحی چند نفر برای زیستن در فضای واحد است. یعنی بدون تحقق این پیوند، خانواده معنایی ندارد. قوام این بنا به میزان پیوند اعضای آن بستگی دارد. بنابراین، از آن جایی که تحکیم روابط خانوادگی، بر سلامت و رشد فرد، پویایی و توسعه همه جانبه در جامعه تأثیردارد، پس لازم است بر تحکیم پیوند و روابط اعضای خانواده ها تأکید شود. به این ترتیب فرد در کنار تأثیری که از اجتماع خود می‌پذیرد با توشه‌ای که از خانواده خود دریافت کرده است محیط پیرامون خود را تحت تأثیر قرار می‌دهد. چنین تأثیراتی علاوه بر مسائل پیرامونی جزئی، بر مسائل کلان اقتصادی - اجتماعی و سیاسی یک جامعه نیز نقش دارند. به این ترتیب به نظر می‌رسد که اصلاح یک جامعه، پیشرفت و ترقی آن از جنبه‌های مختلف تحت تأثیر اصلاح خانواده، توجه افراد به اهمیت خانواده و آموزش آنهاست.
پس در پاسخ به سؤالاتی که مطرح می شود چرا خانواده این قدر اهمیت دارد؟ اگر خانواده نباشد، چه می شود؟ رابطه خانواده با جامعه چیست؟ آیا وجود خانواده در جامعه ضروری است؟ و غیره باید گفت:
    خانواده اولین و بهترین بستر برای پرورش و هویت بخشی به نسل آینده است.
    خانواده بهترین جایی است که نیاز های اولیه و اصلی انسان به بهترین نحو در آن رفع می شود.
     خانواده می تواند در مقابل بسیاری از انحرافات اجتماعی ایستادگی کند و در کاهش آسیب پذیری از آن ها نقش داشته باشد.
    خانواده می تواند به عنوان عاملی برای حفظ ارزش های یک جامعه عمل کند .
    خانواده اصلی ترین و بنیادی ترین نهاد جامعه است و سلامت جامعه و خانواده به هم گره خورده و وابسته است .
ما می دانیم که نیاز ها و چالش های پیش روی خانواده ها به تدریج و با توجه به تغییر در شرایط زندگی اجتماعی تغییر می کند. پس کار مراقبت و حمایت از خانواده ها نیز مقطعی و گذرا نیست و باید برای آن برنامه ریزی های بلند مدت، پیگیری و همه جانبه انجام شود.
خلاصه این که: خانواده در این عصر پر هیاهوی تردید ها، نیازمند حمایت است. حمایت از نهاد خانواده دارای ابعاد اقتصادی، علمی و فرهنگی است. اگر خانواده از نظر تفکر و عملکرد و از نظر مادی و معنوی توانمند شود، آن گاه می تواند سر بلند و مقتدر به مسئولیت ها و وظایف خود عمل کند و به عنوان واحد بنیادین جامعه در سلامت جامعه هم نقش مؤثر داشته باشد.

کمیته صیانت ازخانواده کارکنان نیروگاه شهیدرجایی