۳ شهریور ۱۳۹۶       ۱۱:۱۱
  • بازدید کل: 1,491,958
  • بازدید امروز: 173

گواهینامه های سیستم های مدیریتی ایزو با ویرایش جدید

از سوی نیروگاه شهید رجایی دریافت شد

گواهینامه های سیستم های مدیریتی ایزو با ویرایش جدید

سیستم های مدیریتی ایزو در نیروگاه شهید رجایی با دریافت گواهی نامه های جدید از سوی این شرکت، بروزرسانی شد.

هر یک درصد افزایش آمادگی نیروگاه ها، معادل ۱۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری و صرفه جویی در صنعت برق است

معاون راهبری شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در بازدید از نیروگاه شهید رجایی گفت:

هر یک درصد افزایش آمادگی نیروگاه ها، معادل ۱۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری و صرفه جویی در صنعت برق است

عبدالرسول پیشاهنگ، معاون راهبری شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در بازدید از نیروگاه شهید رجایی...

نخستین جلسه با حضور ذینفع های محلی طرح احداث نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی

ازسوی شرکت مهندسین مشاور تارا نیرو سپاهان در نیروگاه شهید رجایی برگزار شد؛

نخستین جلسه با حضور ذینفع های محلی طرح احداث نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی

جلسه ای با حضور معتمدین محلی، مقامات استانی و نمایندگان شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی برای بررسی شرایط آغاز طرح احداث نیروگاه سیکل ترکیبی...

بیش از 90 درصد قطعات مورد نیاز واحدهای خود را از داخل کشور تامین می کنیم

بیش از 90 درصد قطعات مورد نیاز واحدهای خود را از داخل کشور تامین می کنیم

علی فرهور مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه ها گفت: بیش از 90 درصد از تجهیزات و قطعات واحدهای نیروگاه را با تکیه بر توانمندی سازندگان داخلی تامین می کنیم.

Strange Little Town | Original Designed : Magical.nu | Drupal Ported : Webzer.net

به گزارش گروه برنامه ريزي ،درآبان وآذر ماه سالجاري 1443227309 كيلووات ساعت انرژي خالص توسط واحدهاي نيروگاه بخاروسيكل تركيبي شهيدرجائي توليدوبه شبكه سراسري تحويل شد.

09/07/2010 635

دربیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق که درآبان ماه سال جاری درتهران برگزار شد دو مقاله از شرکت مدیریت تولید برق شهید رجائی پذیرفته و ارائه گردید.

09/07/2010 667

ارتباط نیروگاههای بخار وسیکل ترکیبی شهیدرجائی که دردوسمت جاده قدیم قزوین – تهران قراردارند با احداث تقاطع زیرگذر امکان پذیرخواهدشد.

09/07/2010 505

درنیمه اول سالجاری ضریب خروج اضطراری واحدهای نیروگاه شهیدرجائی درمقایسه بامدت مشابه سال گذشته به کمترازنصف کاهش یافت.

09/07/2010 786

همزمان باشروع فصل پائیز وکاهش مصرف انرژی الکتریکی، فعالیت های گسترده تعمیراتی در نیروگاه شهیدرجائی آغازشده است.

09/07/2010 583

درمانورمقابله باآتش سوزی مخازن سوخت نیروگاه شهیدرجائی ، تمامی مراحل مربوط به اطفاء حریق و امدادونجات مجروحان این نوع حوادث درنیروگاه شبیه سازی وتمرین شد.

09/07/2010 838

به منظورافزایش آمادگی وانجام تعمیرات پیشگیرانه ، واحد شماره 2 بخار نیروگاه شهیدرجائی جهت بازدید دوره ای20 روزه ازمدارتولید خارج شد.

09/07/2010 816

واحدشماره 3 بخار نیروگاه شهیدرجائی جهت انجام تعمیرات اساسی به مدت 75 ازمدارتولیدشبکه سراسری برق خارج شد.

09/07/2010 2,012